preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Dokumenti
 
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

           (NN 87/08 ,86/09,92/10105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13152/14

             07/17,68/18,98/19,64/20)

 • Zakon o radu

           (NN 93/14127/17,98/19 )

 • Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

           (NN 116/18 )

 • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

          (NN 17/19,98/19)

 • Zakon o ustanovama

           (NN 76/9329/9747/9935/08127/19 )

 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

           (NN 128/17 )

 • Dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

          (NN 47/18 )

 • Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

          (NN 123/19 )

 • Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

(NN 66/20)

 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

          (NN 51/18 )

 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

          (NN 67/14 ,81/15 )

 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi

          (NN 2/11)

 • Uredba o uredskom poslovanju

          (NN 7/09 )

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

          (NN 61/18 , 98/19 )

 • Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva

(NN 105/20)

 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva

          (NN 63/04 , 106/07 )

 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

          (NN 94/15 ,3/17 )

 • Pravilnik o postupanju odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

(NN 132/13 )

 • Pravilnik o polaganju državne mature

(NN 1/13 , 41/19127/19, 55/20)

 • Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi 

           (NN 94/10)

 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu 

           (NN 88/03)

 • Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima 

           (NN 68/19, 60/20)

 • Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima 

           (NN 53/19)

 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 

           (NN 112/10 , 82/19 )

 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 

           (NN 63/2008 )

 • Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala 

           (NN 9/19 )

 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama 

           (NN 47/17 , 41/19 , 76/19 )

 • Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima 

           (NN 102/18 ,59/19,22/20)

 • Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

(NN 1/96, 80/99

 

 

Slikovni rezultat za europska unija

      Europska unija

 


E-dnevnik

ŠKOLA ZA ŽIVOT


ŠKOLSKI LIST "BARAC"

UPISI

Priloženi dokumenti:
Brosura SS 2017.pdf


 


BILTEN


Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


PROJEKT PREDAVANJA O PODUZETNIŠTVU

 

 


 


 


 


Korisni linkovi
YouTube kanal

UPISI

ZA MATURANTE

Državna matura

Dnevni tisak

Škole

preskoči na navigaciju